DIRECTIVA

A Directiva de Amigos da Dorna de Portonovo renóvase de maneira asemblearia (por acordo unánime dos socios) cada dous anos. Acostuma estar composta por en torno a oito persoas que de xeito voluntario e altruísta asumen o compromiso de facerse cargo da administración da asociación, coa inevitable carga de traballo e tempo que iso implica.

Directiva (2017)

A actual Directiva (2017-2018) está formada por Alejandro Piñeiro como Presidente, David Pérez como Vicepresidente, Macarena Sánchez como Secretaria, Ignacio Velón como Tesoureiro e Xoel Otero, Estrella Martínez, Alfonso Solla e Carlos Rodiño como Vogais.