TRANSPARENCIA

En virtude da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno, e a pesar de non ser de aplicación no caso da nosa entidade, dende a Asociación de Amigos da Dorna de Portonovo decidimos voluntariamente promover o dereito dos cidadáns a acceder á nosa información institucional, organizativa e económica, e facer pública algunha documentación.

DOCUMENTACIÓN

Estatutos

Regulamento de Réxime Interno

Manual de Boas Prácticas

CENSO DE EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS E BARCOS HISTÓRICOS DE GALICIA:

Inclusión da Surfeira

Inclusión da Jatiña

Inclusión da Praia da Panadeira

Inclusión da Bicoca

Inclusión da Coninha

AXUDAS PÚBLICAS:

Subvención do Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Deputación de Pontevedra (2020)

Subvención do Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Deputación de Pontevedra (2021)

Subvención do Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Deputación de Pontevedra (2022)

Subvención do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro da Ría de Pontevedra (2022)

Subvención do Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Deputación de Pontevedra (2023)