TRANSPARENCIA

En virtude da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno, e a pesar de non ser de aplicación no caso da nosa entidade, dende a Asociación de Amigos da Dorna de Portonovo decidimos voluntariamente promover o dereito dos cidadáns a acceder á nosa información institucional, organizativa e económica, e facer pública a seguinte documentación:

DOCUMENTACIÓN:

Acta Fundacional (1997)

Estatutos (2015)

ORZAMENTOS:

Orzamentos (2014)

Orzamentos (2015)

Orzamentos (2016)

Orzamentos (2017)