MAPAS E CARTAS NÁUTICAS (1570-1887)

Esta sección nace coa intención de ofrecer ao público unha escolma –en constante ampliación– de mapas e cartas náuticas a través dos cales evidenciar a presenza do topónimo “Porto Novo” no período comprendido entre os séculos XVI e XIX.

1570
1601
1603
1606
1611
1616
1623
1626
1630
1630
1631
1633
1634
1635
ca. 1639
1640
1652
1652
1691
1696
1700
1701
1702
1702
1704
1705
1705
1705
ca. 1705
1707
1708
1710
1710
1711
1712
ca. 1713
1716
1720
1720
1725
1726
1730
1736
ca. 1739
1740
1744
1750
1752
1761
1762
1765
1767
1767
1780
1781
1782
1784
1786
1794
1825
1856
1861
1873
1875
1887