A Jatiña no Lérez

Houbo un 14 de xuño deste ano, que coa escusa de ir a ao festival de música “Surfing The Lerez”, tiramos coa Jatiña ata o fondo da ría para subir polo Lérez arriba ata a presa de Monteporreiro. Neste video pódese apreciar a beleza do entorno, anque non hai imaxes nin palabras para reflexar o ben que o pasamos ese día. Únicamente Colin, o noso australiano adoptado, se aproximou afirmando “Oh yeah, another beautiful day on paradise”. Contamos con que no 2015 poidamos repetir a aventura, se cadra, con toda a flota.