XA TEMOS QUILLOTE!

Os traballos na Surfeira seguen avanzando, lentamente, iso sí, pero van adiante. De feito, esta semana demos un bo paso ao ir buscar o quillote que nos estiveron facendo os amigos de Metalyset. Outra colaboración privada, que se suma ás anteriores e ante a cal so podemos amosar unha vez máis o noso maior agradecemento.

Meta

A Surfeira é unha dorna bastante grande, pero a pesar dos seus oito metros de eslora ten relativa pouca obra viva e ata agora ningún lastre na quilla, así que aproveitando que segue en terra polos traballos de restauración decidimos instalarlle un quillote lastrado, para que gañe calado e estabilidade, o cal se vai traducir despois nunha mellor navegación e tamén nos permitirá a medio prazo aumentar a superficie vélica.

1

O quillote pesa uns 200 kilos e agora vamos meterlle outros 300 de chumbo, ata sumar os en torno a 500 que estábamos pensando completar.

2

3

Decidimos apostar por un deseño contundente, para que unha vez instalada a estrutura aumentase nuns 30 centímetros a quilla, xa que a Surfeira é bastante plana na súa obra viva e precisaba un pouco máis de calado.

4

5

Unha vez cargada no remolque pasamos por Portonovo a recoller o chumbo e continuamos ata Ogrobe para deixar todo na dos Garrido para que cando teñan un momento libre comecen coa instalación, da cal daremos conta por aquí.

6