BIBLIOTECA

ARTIGOS:

Galiza: a navegación tradicional retorna ás rías, Dionisio Pereira (Revista FEGAMP, Nº 6, Santiago, 1994)

Galeóns de Arousa, Grupo Etnográfico Mascato (Grupo Mascato, Cambados, 1997)

O costume de “varea-las dornas” na illa de Ons, Celestino Pardellas de Blas (Revista Aunios, Nº 0, O Grove, 1999)

Navegación tradicional: experiencias e preocupacións, Dionisio Pereira (Semanario A Nosa Terra, Nº 898, Vigo, 1999)

Creación dos gremios de mar do Grove en 1771 e de Portonovo en 1772, Francisco Calo Lourido (Revista Aunios, Nº 3, O Grove, 2001)

Documenta-lo funcionamento das velas tradicionais, Staffan Mörling e Xosefa Otero Patiño (Revista Aunios, Nº 3, O Grove, 2001)

O asociacionismo dos pescadores na Galiza de anteguerra: unha ollada de conxunto, Dionisio Pereira (Asociación Galega de Historiadores, Santiago, 2001)

O patrimonio marítimo galego na súa diversidade, Dionisio Pereira (Revista A Trabe de Ouro, Nº 63, 2005)

Fálame de barcos, Francisco Fernández Rei, Emilio X. Ínsua e Luis Rei (Revista Ardentía, Nº 2, Cambados, 2005)

O patrimonio marítimo: un recurso a desenvolver, Dionisio Pereira (Revista Interea, Nº 4, 2005)

Os pailebotes no comercio marítimo de cabotaxe na Galicia de hai cen anos, Dionisio Pereira (Revista do Náutico de Vigo, Nº 24, 2006)

A herdanza do mestre carpinteiro de ribeira. Da carpintería de ribeira aos estaleiros, Dionisio Pereira (Tendendo Cabos, Museo do Mar de Galicia, Vigo, 2007)

Os movementos sociais no mundo do mar, Dionisio Pereira (Tendendo Cabos, Museo do Mar de Galicia, Vigo, 2007)

A carpintería de ribeira en Galicia, presente e futuro, Dionisio Pereira (Revista Os Galos, Nº 2, Bueu, 2008)

Patrimonio marítimo galego: un diagnóstico actual, Dionisio Pereira (Revista Adra, Nº 3, 2008)

Carpintería de ribeira, patrimonio flotante e desenvolvemento local, Dionisio Pereira (Conferencia nas I Xornadas de Traballo “Un Mar de Madeira”, da Asociación Galega de Carpintería de Ribeira, O Grove, 2008)

A pesca da baleia na Galiza, unha visión de conxunto dende a Idade Media ate a Moratoria do ano 1985, Dionisio Pereira (Património baleeiro dos Açores. Herança e Modernidade, Lajes do Pico, 2011)

Proxecto “Recoñecemento do patrimonio cultural flotante de Galicia”, Fundación Museo do Mar de Galicia

LIBROS:

Pereira Vences, Dionisio: Foulas e Ronseis. Retrincos para un Tratado do Mar dos Galegos (Edicións Positivas, Santiago de Compostela, 2005)

Rodríguez Santamaría, Benigno: Diccionario de artes de pesca de España y sus posesiones, 1923 (Servicio de Publicacións da Xunta de Galicia, 2000) (Parte 1 e Parte 2)

Pereira Vences, Dionisio: O Patrimonio Marítimo de Galicia (Federación Galega Pola Cultura Marítima e Fluvial, Cambados, 2000)

De Juan-García Aguado, José María: La carpinteria de ribera en Galicia, 1940-2000 (Servicio de Publicacións da Universidade da Coruña, 2001)

Pereira Vences, Dionisio: Loita de Clases e Represión Franquista no Mar (1864-1939) (Edicións Xerais, Vigo, 2010)

Fuertes Dopico, Óscar: Las carpinterías de ribera en Galicia: la recuperación de sus arquitecturas (Departamento de Construcións Arquitectónicas da Universidade da Coruña, 2015)

Grupo de Acción Costeira da Ría de Pontevedra: Guía de Turismo Mariñeiro da Ría de Pontevedra (2015)

REVISTAS:

O Apupo, o boletín en papel da Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial (todos os números)

Ardentia, a revista da Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial (todos os números)

Encontros, a revista dos Encontros organizados pola Federación Galega Pola Cultura Marítima e Fluvial

Os Galos, a revista da asociación Os Galos de Bueu (todos os números)

Relinga, a revista da asociación Lajareu por Barlovento (Número 0, Número 1 e Número 2)

DOCUMENTAIS:

Proceso de construcción e botadura da dorna meca Irmandiña (2003),
realizado por Ramon Recarei
Ons (2006), documental sobre a illa de Ons e os estudos de Staffan Mörling,
realizado por Diego Torres (Nova Imaxe Producións)