POR TERRA E AIRE

Paso a paso, despois de rascar a conciencia o casco a Surfeira quedou lista para abandonar o que foi o seu fogar forzoso nos últimos dous anos.

Traslado 1

Traslado 2

O destino foi o estaleiro dos Garrido, en Ogrobe, onde vai ser reparada: recravar en cobre, calafatear e arranxar algúns desperfectos no casco e a cuberta.

Traslado 3

Traslado 4

Así, despois dunha viaxe por terra e aire, agardamos que saia como nova e, o que é máis importante, lista facer o que lle corresponde, que é navegar!

Traslado 5